စီမံကိန်းရလဒ်များ

စေတနာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပညာသင်ကြားခြင်း EPD စီမံကိန်းကို အပိုင်း ၅ ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
1.    ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း
2.    အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပကာ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
3.    ဒေသဖွံ့ဖြိုးဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စေခြင်း
4.    လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးချဲ့ခြင်း
5.    EPD စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာများ၏ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းအခြေအနေကို မကြာခဏသွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
EPD စီမံကိန်းအပြင် ကျောင်းဆောင်များကို အသေးစားပြုပြင်ခြင်း၊ EPD စီမံကိန်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းမခံရသော ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းများအတွက်လည်း စေတနာမှရွေးချယ်ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အနည်းငယ်ထိန်းသိမ်းမှုပြုရုံနှင့် ကျောင်းဆောင်အခြေအနေကောင်းမွန်လာနိုင်ရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ကလေးငယ်များပညာရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို ပါဝင်အားဖြည့်ပေးနိုင်ရန်တို့ကို ရှေးရှု၍ အသေးစားစီမံကိန်း Mini project ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။

စီမံကိန်းအဆင့်-၁

၂၀၀၂-၂၀၀၇

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှ ၅၇ ကျောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ ၄၅ ကျောင်းဖြင့် စုစုပေါင်း ၁၀၂ ကျောင်းကို EPD စီမံကိန်းဖြင့် ကျောင်းဆောင်သစ်များဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

စီမံကိန်းအဆင့်-၂

၂၀၀၈-၂၀၁၂

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ ၄၆ ကျောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှ ၅၄ ကျောင်းဖြင့် စုစုပေါင်းကျောင်း ၁၀၀ ကျောင်းကို EPD စီမံကိန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ အသေးစားစီမံကိန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၅ နှစ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ၂၄ ကျောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ၈ ကျောင်းကို ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။

စီမံကိန်းအဆင့်-၃

၂၀၁၃-၂၀၁၇

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်း ၅၀ စီဖြင့် စုစုပေါင်း ကျောင်း ၁၀၀ ကျောင်းကို EPD စီမံကိန်းနှင့် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အသေးစားစီမံကိန်းဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ၂၅ ကျောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ၂၅ ကျောင်းစီ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။

 
 

+95 9421117713

©2019 by Saetanar