ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာသင်ကြားခြင်းစီမံကိန်း (EPD)

ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဒေသဖွံ့ဖြိုးဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း

 

EPD စီမံကိန်းကျောင်းများ

EPD စီမံကိန်းကျောင်းများ

EPD စီမံကိန်းကျောင်းများ

ကျောင်းစာရင်း

စီမံကိန်းနှစ်အလိုက် ကျောင်းစာရင်းများကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ

 

+95 9421117713

©2019 by Saetanar