"တို့ရွာတို့ကျောင်းရေရှည်ကောင်း စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစို့"

 

နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

PDF ဖိုင်များကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ

 

သတင်းလွှာများ

PDF ဖိုင်များကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ

 

လက်ကမ်းစာစောင်များ

PDF ဖိုင်များကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ

 
 

+95 9421117713

©2019 by Saetanar