စေတနာ၏စီမံကိန်းများ

 

ပင်မစီမံကိန်း

NIV-10 Ziphyu Pin BEPPS.JPG
2018.09.18 Hmae Paw Chaung Pone (18).JPG

အသေးစားစီမံကိန်း

အခြားစီမံကိန်းများ

hyo-s-20190728-IMG_0526.jpg
 

ကျောင်းတည်နေရာများ

စေတနာမှ EPD စီမံကိန်းနှင့် အသေးစားစီမံကိန်းဖြင့်

ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သောကျောင်းများ၏တည်နေရာများကို

အောက်ပါမြေပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

hyo-s-20190728-IMG_0716.jpg

+95 9421117713

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Saetanar